Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja za tuje trge z novo spletno prodajo

Namen, cilj in rezultat operacije je nova, profesionalna spletna stran v tujih jezikih z vzpostavljenimi digitalnimi kanali in platformami (Linkedin, Facebook, Youtube). Rezultat operacije je tudi spletna trgovina, namenjena prodaji standardnega programa ograjnih sistemov potencialnim kupcem na področju celotne EU. Spletno stran podjetja Ograje Kočevar za tuje trge in spletno trgovino sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oz. iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. www.eu-skladi.si