Mladim družinam podarimo 10 % vrednosti ograjnega sistema.

Varnost mlade družine je v Ograjah Kočevar na prvem mestu.

Zdravo, varno okolje za sproščeno igro otrok in varnost hišnih ljubljenčkov sta pri mladih družinah na prvem mestu. V ograjah Kočevar mladim družinam omogočimo, da si ga ustvarijo po 10 % nižji ceni. Za mlado družino štejemo družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Pošljite nam povpraševanje